Ważne dla klientów!

Od 10 lipca 2020 na polisach WARTA TRAVEL – bez względu na wybraną destynację zagraniczną będzie automatycznie drukowany zapis dotyczący Covid-19 o treści:
Ubezpieczenie obejmuje również koszty leczenia związane z nagłym zachorowaniem na COVID-19 zaistniałym w trakcie podróży.
The insurance also includes the cost of medical treatment related to a sudden illness of COVID-19 during the travel.

Polityka Prywatności Warta Jacek Pasławski

Warta Jacek Pasławski z siedzibą w Krakowie Al. 29 listopada 153  (dalej: Warta Jacek Pasławski) , działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) informują, iż są administratorami we właściwym zakresie, podanych przez Panią/Pana w formularzach dostępnych na stronie internetowej danych osobowych, które będą przetwarzane w celach wynikających z rodzaju kontaktu (w szczególności: realizacja zamówienia rozmowy z telefonicznej, udzielenie odpowiedzi na zapytanie, skargę, reklamację, ustosunkowanie się do opinii na temat strony, podjęcie na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z przedstawieniem oferty , własnych produktów i usług administratorów danych, a także realizacja celów rekrutacyjnych).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez Warta Jacek Pasławski wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom na rzecz których udzielił/a Pani/Pan zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Warta Jacek Pasławski informuje o przysługującym Pani/Panu prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże w sytuacji podejmowania działań zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług przez Warta Jacek Pasławski na podstawie odpowiednich przepisów.

Warta Jacek Pasławski zobowiązują się do zastosowania standardów zabezpieczania przesłanych danych.